Smart tidsregistrering med automatisk pause

Afadmin

Smart tidsregistrering med automatisk pause

Punktlighed er vigtigt i langt de fleste virksomheder. Der kan være åbningstider, der skal passes eller telefontider, der skal overholdes. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne møder og går til tiden, og at de holder de pauser, de skal, i det tidsrum de skal. Gammeldags tidsregistrering med timesedler bliver hurtigt rodet og uoverskueligt. Det kan også blive dyrt i længden på grund af det papir og den tid, man skal bruge. En bedre og mere moderne løsning er intelligent tidsregistrering med automatisk pause.

Derfor skal du tidsregistrere

Umiddelbart kunne man godt tro, at nøje tidsregistrering handler om at overvåge medarbejderne. Det er dog slet ikke tilfældet. Faktisk kan det give medarbejderne en stor tryghed at vide, at der er styr på præcis, hvad de laver, hvor de laver det og, hvor lang tid de er om det. Hvis en medarbejder f.eks. viser sig at være særligt effektiv, kan han eller hun belønnes med en lønforhøjelse. Viser det sig omvendt, at en medarbejder bruger længere tid på en opgave end først antaget, kan ledelsen sætte flere medarbejdere på opgaven, forlænge tidsfristen, eller andre tiltag, der kan forebygge unødig travlhed og stress.

Når man vælger at bruge smart timeregistrering med automatisk pause, er registreringerne let tilgængelige og ikke noget man skal tænke på at bruge særlig meget tid på i hverdagen.

Få det fulde overblik

Med en tracker, der er placeret i kantinen, produktionshallen, rygeskuret eller andre relevante områder på virksomhedens areal, kan man få et overblik over, hvor længe medarbejderne befinder sig i et rum eller på et område. En tracker kan også bruges i arbejdsbiler, så man kan se, hvor lang tid medarbejderne bruger i bilerne.

På den måde kan man som leder danne sig et overblik over sine medarbejderes færden. Bruges der f.eks. for lang tid på rygepauser? Kan ruterne de kørende medarbejdere tager omlægges, så de skal bruge mindre tid i bilen? Eller bliver kantinen ikke brugt som ønsket? Sådan et system trækker også automatisk pause fra arbejdstiden, hvilket giver et klart overblik over effektiviteten i virksomheden.

Brug dataene

Enhver fornuftig beslutning i ledelsessammenhænge skal træffes på et solidt informationsgrundlag. Det grundlag får man på baggrund af noget indsamlet data. Med intelligent timeregistrering har du som leder en stor, men overskuelig mængde data til rådighed. Den data kan du bruge til at identificere problemer og udfordringer, muligheder for effektivisering osv.

Du kan også tage dataene med til MUS-samtaler med dine medarbejdere. Det er meget nemmere at have en dialog med sin medarbejder, hvis man har noget klart data, man kan læne sig op ad.

Med smart tidsregistrering med automatisk pause bliver alt målt og registreret. Det betyder ikke, at dit arbejde som leder bliver taget fra dig. Det er nemlig stadig dig, der skal tolke den data du for. Det er også dig, der bedst kender din virksomhed, dens behov og dine medarbejdere. Dit arbejde bliver dog en hel del nemmere og de beslutninger, der skal træffes, som til tider kan være svære, kan træffes på et bedre og mere rationelt grundlag.

Om forfatteren

admin administrator