Gode råd til optimering af pladsen på lageret vha. grenreoler

Afadmin

Gode råd til optimering af pladsen på lageret vha. grenreoler

Effektivisering af pladsen på lageret i din virksomhed, har mange positive effekter. Grenreoler er typisk anvendt i denne sammenhæng, for at hjælpe til med at skabe overblik over lagerbeholdningen. Foruden overblik vil optimeringen også give større medarbejdertilfredshed blandt lagerpersonalet, da det bliver langt nemmere at navigere rundt på lageret, samt hurtigere at udføre sit arbejde.

 

Med Grenreoler kan du skabe mere plads til dine lagervarer uden at skabe flere kvadratmeter i virksomheden. Dette sker alene ved at skabe orden og struktur. Grenreolerne fås i mange forskellige størrelser og sammensætninger, som gør det nemt at indrette til mange forskellige typer og størrelser af varer. Inden en grenreol anskaffes er det en god idé at gennemgå behovet på virksomhedens lager, så den helt rette model anskaffes.

Nedenfor gennemgås flere metoder til optimering gennem disse grenreoler.

 

Ryd op og skab overblik med grenreoler

Det første trin til at optimere lagerpladsen er ved at få ryddet op og skabt et overblik over lagerbeholdningen. I denne sammenhæng kan en grenreol bruges til at stille varer op på, så de står sorteret og i forskellige kategorier. Her bør man afskaffe de varer og produkter, der ikke længere anvendes. Derudover bør man lave et system med grenreolerne, hvor at de varer der bruges oftest, skal stå på de grenreoler, der er først for på lageret. Ligeledes skal varer der ikke anvendes så ofte placeres på grenreoler bagerst på lageret. Dette minimerer tidsspilde og effektiviserer arbejdet.

 

Se muligheder frem for begrænsninger

 

Når grenreolerne indrettes, må man gerne være kreativ. Det handler om at lave systemer, der er nemme at huske for alle, og som bidrager til mindst muligt tidsforbrug. Der er ligeledes mange forskellige måder, grenreolerne kan placeres på, ligesom de kan samles så de passer til specifikke produkters størrelse. Jo mere kreativ man kan være, jo bedre er det. Det handler om at se muligheder fremfor begrænsninger.

 

Køb mindst muligt ind af gangen

Grenreolerne kan hjælpe til med at holde styr på lagerbeholdningen. I denne sammenhæng er det dog værd at bemærke, at der stadig er en begrænsning for hvor mange ting, der er plads til på lageret – uanset hvor kreativ man end er. Derfor er det nødvendigt at have et godt overblik over udbud og efterspørgsel, sæsonudsving m.m. i forretningen, således at man kan købe mindst muligt ind ad gangen til lagerbeholdningen – dog uden at løbe tør for varer.

 

Gentag ofte processen

Det er vigtigt, at ovenstående procedurer ofte gennemgås. For selvom man rydder op, kan der nemt opstå uorden igen, hvis der ikke løbende følges op. Brug derfor grenreolerne fornuftigt og gør det til en vane jævnligt at gennemgå procedurerne. Dette kunne fx være en gang halvårligt – eller årligt. Det vigtigste er bare at gøre det, inden der opstår kaos igen. På den måde vil grenreolerne hjælpe til med, at der altid er orden på lageret, og at der effektiviseres mest muligt i arbejdsgangene blandt lagerpersonalet.

Om forfatteren

admin administrator